ჩვენ შესახებ

„სადაზღვევო საბროკერო IG“ წარმოადგენს ერთ-ერთ წამყვან სადაზღვევო საბროკერო და საკონსულტაციო კომპანიას საქართველოში.

ჩვენ გაძლევთ საშუალებას სწრაფად და ეფექტურად განვათავსოთ მნიშვნელოვანი და მსხვილი რისკები საერთაშორისო ბაზრებზე და ისარგებლოთ წამყვანი სპეციალისტების ცოდნითა და გამოცდილებით.

ჩვენ:
კომპანიას აქვს:
1
წლიდან სადაზღვევო ბაზარზე
90500 +
დაზღვეული
+
დაზღვეული კომპანია

„სადაზღვევო საბროკერო IG“ არის თქვენი პროფესიული
წარმომადგენელი სადაზღვევო ბაზარზე.