სადაზღვევო ბროკერი

სადაზღვევო ბროკერი – ვინ არის და რატომ გვჭირდება?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

სადაზღვევო ბროკერი – ვინ არის და რატომ გვჭირდება?

სადაზღვევო ბროკერი შეიძლება იყოს, როგორც ფიზიკიური, ისე იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს დაზღვევის სფეროში საშუამავლო საქმიანობას, თავისი ბიზნეს (სამეწარმეო საქმიანობის) ფარგლებში.

სადაზღვევო ბროკერები, როგორც დამოუკიდებელი შუამავალები დგანან დამზღვევის მხარეს. მათი ამოცანაა დაზღვევისთვის გაცხადებული რისკების შეფასება, ანალიზის საფუძველზე სადაზღვევო დაცვის სათანადო მოცულობის განსაზღვრა, მზღვეველის მოძიება, რომელთანაც შესაძლებელი იქნება რისკების დაზღვევის განთავსება დამზღვევისთვის ყველაზე ხელსაყრელი და საიმედო ფორმით.

ხვალინდელი დღე შეიძლება არ იყოს ისეთი, როგორსაც ელოდით.

სადაზღვევო საბროკერო IG-ის სახით, თქვენ გეყოლებათ პარტნიორი, რომელიც მზად არის დაგეხმაროთ და დაგიცვათ უსიამოვნო შემთხვევებისგან.